portada de Perspectives espirituals i fets humans

Frithjof Schuon

Perspectives espirituals i fets humans

Colección: Sophia perennis 1
Traducción de Josep Maria Prats Santaflorentina
Páginas: 257
Formato: 11 x 14 cm
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-9716-475-7
Año aparición: 2.022

Precio sin IVA: 18,27€
Precio con IVA: 19,00€

En aquesta àmplia compilació de textos breus, Frithjof Schuon desenvolupa —en- tre la més profunda contemplativitat i la fulgor del discerniment més penetrant— una sèrie de consideracions sobre nombrosos aspectes de la doctrina tradicional i la vida espiritual: tradició i món modern, estètica i simbolisme en l’art i la naturalesa, amor i coneixement, el Vedánta, aspectes del Sufisme i el Cristianisme, i les virtuts espirituals, entre molts altres.

Aquest llibre de Frithjof Schuon, un dels primers que va escriure l’autor, es diferencia dels llibres posteriors pel fet que no es compon d’articles pròpiament dits, sinó d’extractes de cartes, notes de lectures i reflexions aïllades, coordinades posteriorment a forma de capítols. Una de les característiques que donen un interès particular a aquest llibre és que s’hi toquen qüestions que l’autor no va tornar a tractar per extens en les seves obres posteriors, especial- ment a propòsit del Cristianisme, el Vedánta, la psicologia espiritual, o l’art i el simbolisme. Perspectives espirituals i fets humans està format, doncs, per una sèrie de textos, més o menys breus, on l’autor reflexiona sobre la tradició i la civilització moderna, l’art, la metafísica i la vida espiritual. Schuon discorre magistralment sobre una infinitat de temes —problemes fi- losòfics, estètica i simbolisme en l’art i la natura, el simbolisme dels colors, el jñâna i la bhakti, la comparació de les perspectives del Sufisme i el Vedánta, el coneixement i l’amor , i una profunda anàlisi de les virtuts espirituals, entre d’altres—, i amb el seu prodigiós discerniment il·lumina punts foscos, resol aparents contradiccions i posa en relleu aspectes fonamentals de les doctrines tradicionals i de la vida de l’esperit.

Comprar en: